Célja a fog éa a fogazat megtartása, konzerválása. Feladatai közé tartozik a fájdalom csökkentése, a fogszuvasodások és fogbetegségek ellátása, a rágóképesség helyreállítása az esztétikai követelményeknek megfelelően, tehát magába foglalja az esztétikai fogászatotis és a prevenciót.
Barázdák a maradó fogak rágófelszínén találhatók, amelyekben mind az ételmaradékok, mind a baktériumok könnyen lerakódnak. Minél mélyebben barázdált, zegzugosabb a fogfelszín, annál könnyebben és tartósabban jön létre a lerakódás és vezet a későbbiekben szuvasodáshoz!

A frissen előbújó rágófogakra különösen jellemző ez a felszín! (Az első maradó rágófog 6 éves kor körül bújik elő.)

A szuvasodást megelőzendő ezeket a barázdákat a barázdazárás folyamán először megtisztítjuk, majd egy speciális folyékony barázdazáró anyaggal lezárjuk. A barázdák ezáltal simábbak, könnyebben tisztíthatók lesznek!
Barázdazárás ajánlott már gyermekkorban a maradó fogak előtörése után 1 éven belül.

Esztétikus FEHÉR TÖMÉSEK lehetőséget teremtenek arra, hogy mind színében mind a rágófelszín megfelelő kialakításával olyan töméseket készítsünk, melyeket a páciens sem lát meg a saját szájában! A fogon nem látszik, hogy be van tömve!
Inlayk(betétek): azok a tömések amelyet szilárd állapotban helyezünk a preparált üregbe és azt ott ragasztással rögzítjük. Az INLAYk fogtechnikus közreműködésével készülhetnek, a páciensel részletesen megbeszélve, hogy egy nagyobb kiterjedésű cavitást töméssel vagy inlayvel célszerű elkészíteni. A fog(ak)ról egy lenyomat készül, ennek alapján a technikus megmintázza a megfelelő betétet, melyet a következő alkalommal a cavitásba ragasztunk. Készülhetnek fémből (arany), kerámiából és műanyagból.
Gyökérkezelés
A fogbél gyulladása, elhalása és ennek következtében a gyulladás gyökércsúcson túli területekre terjedése okozhatják a gyökérkezelés szükségességét.
A gyökérkezelés során a csatornákból (fogtól függően lehet 1-4) a fertőződött, gyulladt törmeléket eltávolítjuk, a csatornákat fertőtlenítjük Ez a kezelési folyamat általában két-három kezelést tesz szükségessé! A gyökértömés elkészülte után történik a fog koronai részének restaurációja töméssel (úgynevezett fedőtömés), inlayvel vagy koronával